Καπάκι

  • Καπάκι

    Καπάκι

    Τα πολυμερή πώματα εξασφαλίζουν αεροστεγή σφράγιση στα πλαστικά δοχεία και μπορούν να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα.Κατασκευάζουμε πλαστικά πώματα χρησιμοποιώντας χύτευση με έγχυση ή χύτευση με συμπίεση.Τα κλεισίματα ταξινομούνται με βάση το φινίρισμα του λαιμού.